Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Indreabhán, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

ÉireComposites & CTL Celebrate 25 Years in Business!

ÉireComposites and CTL are delighted to be celebrating our 25th birthday this March! We’d like to take a moment to mark this significant milestone in our company’s journey, and to thank everyone we’ve met along the way. We have formed incredible connections with organisations and people from all across the globe over the years. We have also built a team that has propelled ÉireComposites and CTL forward as creative companies providing innovative solutions in ever-evolving sectors. Looking towards the future, we are hopeful the next 25 years will be equally as fruitful!

Ceiliúrann ÉireComposites & CTL 25 Bliain i mBun Gnó!

Tá áthas ar ÉireComposites agus CTL 25 bliain i mbun gnó a cheiliúradh an Márta seo! Ba mhaith linn nóiméad a thógáil chun an garsprioc suntasach seo i dturas ár gcomhlachta a mharcáil, agus chun buíochas a ghabháil le chuile duine ar bhuail muid leo ar an mbealach. Tá líonra dochreidte eagraíochtaí agus daoine cothaithe againn thar na blianta. Tá foireann tógtha againn a chuireann chun cinn muid mar comhlachtaí nuálacha, cruthaitheacha i dtionscail atá go síoraí ag forbairt. Ag caitheamh súl ar an todhcaí, tá muid dóchasach go mbeidh an chéad 25 bliain eile chomh rathúil céanna!

Translate »