Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Indreabhán, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

Aerospace Manufacturing Operator

Oibritheoir Déantúsaíochta Aeraspáis (leagan Gaeilge thíos)

                                                                                              We are hiring multiple positions                     

                                                                Be part of an innovative and progressive company in the West!

ÉireComposites based in Connemara, is an innovative design, manufacturing and testing company, involved in lightweight, high-performance fibre-reinforced composite materials, with an international blue-chip customer base of over 70 companies in the aerospace, renewable energy and automotive sectors. ÉireComposites has established accredited aerospace composites manufacturing and testing facilities in Galway, Ireland and has significant intellectual property in manufacturing and tooling for composite materials. Remote work is not available for this position.

Responsibilities include:

 • Follow detailed assembly instructions, processes, and procedures to correctly. manufacture and assemble composite parts to meet individual customer requirements.
 • Complete all records required as per processes/procedures and training provided.
 • Report problems with quality, processes, equipment, or materials to the Production Supervisor/Operations manager immediately.
 • Support the movement of materials and use of lifting equipment.
 • Operate machinery, tools, and aids with ease.
 • Complete routine tasks with minimal supervision.
 • Maintain a clean and organized work area to facilitate manufacturing functions.
 • Work in a cleanroom environment/industrial production area.
 • Undertake all other duties as assigned by the Production Supervisor/Operations manager.

Core Job Requirements:

 • Full European/Irish Driver’s License is required.
 • Excellent attention to detail is required.
 • Individual will be required to be mobile, with frequent standing, bending, reaching grasping, stooping and walking are requirements for role.
 • Excellent manual dexterity i.e., experience in carpentry/crafts/hairdresser/making things with your hands is preferable.
 • Leaving certificate or equivalent is preferred although not essential.
 • Proficiency in the English language is required.
 • Work experience in a manufacturing team environment is preferred although not essential.
 • Ability to learn on the job and have a willingness to update skills and versatility in core business areas as required.
 • The prospective candidate must be able to demonstrate a positive can-do attitude, professional approach and self-motivation in completing assigned tasks.
 • Possess excellent communication and interpersonal skills.
 • Demonstrates good problem-solving capability.

 

Salary: €26,000.00 per year.  Salary and Job role requirements are reviewed as part of the six month probation process and thereafter annually in line with the company performance management process and business performance.

 

Please submit your own C.V. format.  Unfortunately, we cannot respond to all CVs received due to volumes. However, we will respond to candidates who attend for interview and provide feedback if requested.  All our job descriptions are available in full in both English and Irish on www.eirecomposites.com, where you will also find out more information about our business.  Please submit your CV to hr@eirecomposites.com.

 

Benefits:

 • Competitive Salary.
 • Easily accessible – 25 mins from Knocknacarra,
 • Permanent role.
 • Pension plan.
 • Early finish on a Friday.
 • Death in service/life assurance.
 • Twenty days annual leave.
 • Wellness and team events/initiatives.
 • Training & development.
 • Work wear provided.
 • On-site parking & canteen.

 

Leagan Gaeilge:

Tá muid ag earcú do phoist iolracha 

Bí páirteach i gcuideachta nuálach agus forásach san Iarthar!

 

Cuideachta nuálach deartha, déantúsaíochta agus tástála is ea ÉireComposites atá lonnaithe i gConamara agus ag plé le hábhair chomhchodacha éadroma, ardfheidhmíochta, shnáithín-threisithe, agus bonn ardchaighdeáin custaiméirí idirnáisiúnta acu de bhreis agus 70 cuideachta sna hearnálacha aeraspáis, fuinnimh in-athnuaite agus uathghluaisneacha.  Tá saoráidí creidiúnaithe aeraspáis déantúsaíochta agus tástála bunaithe ag ÉireComposites i nGaillimh, Éire, agus tá maoin intleachtúil shuntasach acu i ndéantúsaíocht agus in uirlisiú d’ábhair chomhchodacha.  Níl obair ó chian ar fáil don phost seo.

Seol do litir mhínithe agus do CV chuig hr@eirecomposites.com

Áirithe ar na freagrachtaí tá:

 • Treoracha, próisis agus nósanna imeachta sonracha maidir le cóimeáil a leanacht chun páirteanna comhchodacha a chur le chéile mar is ceart
 • Tuairisc a thabhairt don Maoirseoir Táirgthe faoi fhadhbanna le caighdeán, próisis, trealamh nó ábhair
 • Gnáth-thascanna a chur i gcrích gan mórán maoirseachta
 • Spás oibre glan agus eagraithe a choinneáil chun freastal ar fheidhmeanna táirgeachta.
 • Oibriú i dtimpeallacht seomra íonghlan
 • Dualgais eile de réir mar a shocróidh an Maoirseoir Táirgthe

Riachtanais:

 • Ceadúnas Iomlán Tiomána
 • Caithfear a bheith cruinn beacht le gach mionsonra.
 • Caithfidh an té a roghnófar a bheith luaineach, agus a bheith in ann seasamh, lúbadh, síneadh, breith ar rudaí, cromadh síos agus siúl go minic
 • Deaslámhacht den scoth, i.e. taithí ar shiúinéireacht/ceardaíocht/gruagaireacht/ag déanamh rudaí le do lámha.
 • Bheadh Teastas Ardteiste nó a chomhionann go maith ach níl sé riachtanach.
 • Inniúlacht sa Bhéarla.
 • B’fhearr go mbeadh taithí oibre ag an duine i dtimpeallacht déantúsaíochta foirne.
 • Caithfear bheith in ann foghlaim le linn oibre agus bheith solúbtha agus sásta a dtacar scileanna a nuashonrú i réimsí lárnacha gnó na cuideachta de réir mar  a bheidh ag teastáil.
 • Dearcadh an-dearfach, féinspreagtha agus cur chuige gairmiúil i gcomhlíonadh tascanna ainmnithe.
 • Scileanna iontacha cumarsáide agus idirphearsanta.

Tuarastal: €26,000.00 sa bhliain. Athbhreathnaítear ar tuarastal agus riachtanais an phoist tar éis promhadh 6 mhí, agus ansin go bliaintiúil de réir próiseas bainistíochta an chuideachta agus feidhmíocht an ghnó.

 

Buntáistí:

 • Tuarastal iomaíoch
 • Rochtain éasca – 25 nóim ó Chnoc na Cathrach
 • Ról buan
 • Plean pinsin
 • Críochnú luath Dé hAoine
 • Árachas ‘bás le linn seirbhíse’/saoil.
 • 20 lá saoire bhliantiúil
 • Imeachtaí/tionscnaimh Folláine agus Foirne
 • Forbairt agus oiliúint
 • Cuirfear éadaí oibre ar fáil
 • Páirceáil & Ceaintín ar an láthair
Translate »