Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Indreabhán, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

H&S Officer

Be part of an innovative and progressive company in the West!

ÉireComposites is an innovative design, manufacturing, and testing company, involved in lightweight, high-performance fibre-reinforced composite materials, with an international blue-chip customer base of over 70 companies in the aerospace, renewable energy, and automotive sectors. ÉireComposites (www.eirecomposites.com) has established accredited aerospace composites manufacturing and testing facilities in Galway, Ireland and has significant intellectual property in composite technologies.

 

ÉireComposites currently has a vacancy for an early career H&S officer. The successful candidate will play a key role in promoting and maintaining a Health & Safety culture within the company.  

 

Responsibilities

 • Assist in the development & implementation of health and safety policies and procedures in accordance with current and future relevant legislation and industry best practice.
 • Ensure effective risk assessment and risk reduction programmes are in place across the business units.
 • Maintain EHS management system compliance including EN ISO14001.
 • Manage monitoring programme including records management.
 • Lead and support ongoing improvements such as environmental objectives and EHS annual plans.
 • Conduct regular internal H&S inspections and audits to monitor effectiveness of controls and highlight any areas for improvement/action.
 • Manage the action tracking process through liaising with all stakeholders to ensure agreed actions are closed in a timely manner and escalated where necessary.
 • Monitors the EH&S performance via metrics.
 • Identify, organise, and deliver Environmental, Health & Safety training.
 • Ensure a robust H&S incident and accident investigation process is managed effectively.
 • Lead and support planned and unplanned audits inspections.
 • Continuously monitor and review of incident data, potential near miss reports and trends to ensure adequate investigations are taking place and appropriate corrective actions and outcomes identified and implemented. 
 • Facilitate monthly health & safety meetings, circulate minutes and track actions.
 • Support and lead Quality and Lean programmes and projects as needed.
 • Perform other duties as necessary.

 

Requirements

 • Degree or Graduate Diploma in Occupational Safety, Health and Welfare.
 • Knowledge of ISO standards is desirable but not essential.
 • Attention to detail, problem solving, communication and presentation skills essential.
 • Computer literate with excellent knowledge of full range of MS Office packages.
 • Must be able to work on own initiative in a very busy environment.
 • Will be able to demonstrate an ability to create concise reports, procedure, and policy.
 • European Driver’s License.
 • Graduates and early-stage career candidates will be considered.

 

Benefits

 • Competitive Salary relative to experience and qualifications.
 • Easily accessible – 20 mins from Knocknacarra,
 • Company pension.
 • Wellness and team events/initiatives.
 • Training & development.
 • Career development.
 • On-site parking & canteen.

 

Please submit your own CV in PDF or MS Word format.  Unfortunately, we cannot respond to all CVs received due to volumes. However, we will respond to candidates who attend for interview and provide feedback if requested.  All our job descriptions are available in full on www.eirecomposites.com, where you will also find out more information about our business.  Please submit your CV to hr@eirecomposites.com.

Oifigeach S&S

Bí páirteach i gcuideachta nuálach agus forásach san Iarthar!

Comhlacht nuálach deartha, déantúsaíochta agus tástála is ea ÉireComposites atá ag plé le hábhair chomhchodacha éadroma, ardfheidhmíochta, snáithín-threisithe, agus bonn ardchaighdeáin custaiméirí idirnáisiúnta acu de bhreis agus 70 cuideachta sna hearnálacha aeraspáis, fuinnimh in-athnuaite agus uathghluaisneacha.  Tá saoráidí creidiúnaithe aeraspáis déantúsaíochta agus tástála bunaithe ag ÉireComposites (www.ÉireComposites.com) i nGaillimh, agus tá maoin intleachtúil shuntasach acu i ndéantúsaíocht agus in uirlisiú d’ábhair chomhchodacha.

Tá folúntas ag ÉireComposites faoi láthair d’Oifigeach Sláinte & Sábháilteachta luath-ghairme. Beidh ról lárnach ag an t-iarrthóir rathúil i gcultúr sláinte agus sábháilteachta a chur chun cinn agus a chothabháil sa gcomhlacht.

Freagrachtaí

 • Cabhair a thabhairt le polasaithe S&S a fhorbairt agus ag a chur i bhfeidhm de réir an dlí agus dea-chleachtais tionsclaíoch.
 • Measúnú riosca éifeachtúil a dhéanamh in éineacht le cláir laghdú riosca a chur i gcrích.
 • Córas bainistíochta EHS a chothábháil de réir EN ISO14001.
 • Clár monatóireachta a bhainistiú, le bainistíocht tuairisc san áireamh.
 • Feabhsaithe leanúnacha a thacú/stiúradh, cosúil le h-aidhmeanna comhshaoil agus pleananna bliaintiúil EHS.
 • Iniúchaithe S&S a dhéanamh go rialta chun éifeachtúlacht na rialúcháin a sheiceáil agus áiteanna a dteastaíonn feabhas uathu a aithint.
 • An próiseas traiceáladh gníomhaíochtaí a bhainistiú trí chumarsáid a dhéanamh le geallsealbhóirí le cinntiú go gcríochnaítear gníomhaíochtaí in am agus go bhformhéadaítear iad nuair is gá.
 • Monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú EHS le méadrachta.
 • Traenáil EHS a aithint, a eagrú agus a thabhairt faoi.
 • Bheith cinnte go ndéantar bainistíocht ceart ar phróisis imscrúdaithe eachtraí agus timpistí S&S.
 • Stiúraigh agus tacaigh le h-iniúchaithe pleanáilte agus neamh-phleanáilte.
 • Athbhreithniúchán a dhéanamh ar shonraí eachtraí, tuairisc ar neastimpistí féidearthachta agus treochtaí chun cinntiú go bhfuil iniúchaithe agus réitigh feiliúnacha ag tarlú.
 • Cruinnithe míosúla S&S a áisiú, agus nótaí agus gníomhaíochtaí a roinnt ina ndiaidh.
 • Tacaíocht nó stiúradh a dhéanamh ar chláir agus tionscadail Caighdeánacha agus ‘Lean’.
 • Dualgaisí eile mar a theastaíonn.

Riachtanais

 • Céim nó dioplóma sa Sábháilteachas, Sláinte agus Leas Gairme.
 • Eolas ar ISO más féidir.
 • Bheith cruinn beacht ó thaobh mionsonraí, mar aon le scileanna réiteach fadhbanna, cumarsáide agus cur i láthair.
 • Eolas den scoth ar MS Office agus ríomhairí.
 • Caithfear bheith in ann oibriú de do stuaim féin i dtimpeallacht gnóthach.
 • Tuairisc, polasaithe agus modhanna oibre achomair a chur le Chéile.
 • Ceadúnas Tiomána Eorpach.
 • Tá fáilte roimh iarrthóirí luath-ghairme/iarchéime.

Buntáistí

 • Rochtain éasca – 25 nóim ó Chnoc na Cathrach.
 • Plean pinsine comhlachta.
 • Críochnú luath ar an Aoine.
 • Árachas báis le linn seirbhíse/saoil.
 • Cuirfear éadaí oibre ar fáil.
 • Fiche lá saoire bhliantúil.
 • Imeachtaí/tionscnaimh folláine agus foirne.
 • Oiliúint & forbairt.
 • Páirceáil & ceaintín ar an láthair.

Seol isteach do leagan féin de do CV i bhfoirm PDF nó MS Word chuig hr@eirecomposites.com.   Faraor, ní féidir linn chuile CV a fhreagairt, ach freagrófar chuile iarrthóir a théann faoi agallamh agus tabharfar aiseolas dóibh má iarrtar. Tá cur síos ar chuile post atá againn le fail i nGaeilge agus i mBéarla ar www.eirecomposites.com, áit gur féidir níos mó eolas a fháil faoinár gcomhlacht freisin.

Translate »