Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Indreabhán, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

Manufacturing Operator

Be part of an innovative and progressive company in the West!
We are hiring multiple positions.

ÉireComposites based in Connemara, is an innovative design, manufacturing and testing company, involved in lightweight, high-performance fibre-reinforced composite materials, with an international blue-chip customer base of over 70 companies in the aerospace, renewable energy and automotive sectors. ÉireComposites has established accredited aerospace composites manufacturing and testing facilities in Galway, Ireland and has significant intellectual property in manufacturing and tooling for composite materials. Remote work is not available for this position.

This role would suit a candidate looking to work locally in Connemara in a friendly environment that is both supportive and friendly. Why not apply today to see where your career could take you. Training is provided on the job.

Responsibilities include:

 • Follow detailed assembly instructions, processes, and procedures to correctly. manufacture and assemble composite parts to meet individual customer requirements.
 • Complete all records required as per processes/procedures and training provided.
 • Report problems with quality, processes, equipment, or materials to the Production Supervisor immediately.
 • Support the movement of materials and use of lifting equipment.
 • Operate machinery, tools, and aids as required.
 • Complete routine tasks with minimal supervision.
 • Maintain a clean and organized work area to facilitate manufacturing functions.
 • Work in a cleanroom environment area and industrial production as needed.
 • Undertake all other duties as assigned by the Production Supervisor.

Core Job Requirements:

 • Excellent attention to detail is required.
 • Excellent manual dexterity and co-ordination is required.
 • Experience in measuring, cutting and or making things with your hands is advantageous.
 • Work experience in a manufacturing team environment is preferred although not essential.
 • Individual will be required to be mobile, with frequent standing, bending, reaching grasping, stooping and walking are requirements for role.
 • Proficiency in the English language is required.
 • Ability to learn on the job and have a willingness to update skills and versatility in core business areas as required.
 • The prospective candidate must be able to demonstrate a positive can-do attitude, professional approach and self-motivation in completing assigned tasks.
 • Possess excellent communication and interpersonal skills.
 • Demonstrates good problem-solving capability.
 • Full European/Irish Driver’s License is required.
 • Leaving certificate or equivalent is preferred although not essential.

Salary: €26,000.00 per year.  Salary and Job role requirements are reviewed as part of the six-month probation process, again at twelve months and thereafter annually in line with the company performance management process and business performance.

 

Please submit your own C.V. format.  Unfortunately, we cannot respond to all CVs received due to volumes. However, we will respond to candidates who attend for interview and provide feedback if requested.  All our job descriptions are available in full in both English and Irish on www.eirecomposites.com, where you will also find out more information about our business.  Please submit your CV to hr@eirecomposites.com.

 

Benefits:

 • Competitive Salary.
 • Easily accessible – 25 mins from Knocknacarra,
 • Permanent role.
 • Company Pension plan (three percent company contribution).
 • Early finish on a Friday.
 • Death in service/life assurance.
 • Twenty days annual leave.
 • Wellness and team events/initiatives.
 • Training & development.
 • Work wear provided.
 • On-site parking & canteen.

Oibritheoir Déantúsaíochta

Bí mar pháirt de chomhlacht nuálach agus forásach san Iarthar!
Tá muid ag earcú do réimse fholúntais.

Comhlacht nuálach deartha, déantúsaíochta agus tástála is ea ÉireComposites atá lonnaithe i gConamara agus ag plé le hábhair chomhchodacha éadroma, ardfheidhmíochta, shnáithín-threisithe, agus bonn ardchaighdeáin custaiméirí idirnáisiúnta acu de bhreis agus 70 cuideachta sna hearnálacha aeraspáis, fuinnimh in-athnuaite agus uathghluaisneacha.  Tá saoráidí creidiúnaithe aeraspáis déantúsaíochta agus tástála bunaithe ag ÉireComposites i nGaillimh, Éire, agus tá maoin intleachtúil shuntasach acu i ndéantúsaíocht agus in uirlisiú d’ábhair chomhchodacha.  Níl obair ó chian ar fáil don phost seo.

Is ról buan, páirtaimseartha í seo, ag obair ar an Máirt, Céadaoin agus Déardaoin. Tá na téarmaí agus an tuarastal ‘pro rata’. Beidh an oibritheoir ag tuarasciú chuig an mbainisteoir táirgeachta. Cuirfear traenáil agus tacaíocht ar fáil.

Seol do litir mhínithe agus do CV chuig hr@eirecomposites.com

 

Áirithe ar na freagrachtaí tá:

 • Treoracha, próisis agus nósanna imeachta sonracha maidir le cóimeáil a leanacht chun páirteanna comhchodacha a chur le chéile mar is ceart
 • Tuairisc a thabhairt don Maoirseoir Táirgthe faoi fhadhbanna le caighdeán, próisis, trealamh nó ábhair
 • Gnáth-thascanna a chur i gcrích gan mórán maoirseachta
 • Spás oibre glan agus eagraithe a choinneáil chun freastal ar fheidhmeanna táirgeachta
 • Oibriú i dtimpeallacht seomra íonghlan
 • Dualgais eile de réir mar a shocróidh an Maoirseoir Táirgthe

 

Riachtanais:

 • Caithfear a bheith cruinn beacht le gach mionsonra.
 • Deaslámhacht agus comhordú den scoth.
 • Taithí i rudaí a thomhais, a ghearradh, nó a dhéanamh le do lámha.
 • Bheadh buntáiste ag baint le taithí oibre i dtimpeallacht déantúsaíochta foirne, ach níl sé riachtanach.
 • Caithfidh an té a roghnófar a bheith luaineach, agus a bheith in ann seasamh, lúbadh, síneadh, breith ar rudaí, cromadh síos agus siúl go minic.
 • Inniúlacht sa Bhéarla.
 • Caithfear bheith in ann foghlaim le linn oibre agus bheith solúbtha agus sásta a dtacar scileanna a nuashonrú i réimsí lárnacha gnó na cuideachta de réir mar  a bheidh ag teastáil.
 • Dearcadh an-dearfach, féinspreagtha agus cur chuige gairmiúil i gcomhlíonadh tascanna ainmnithe.
 • Scileanna iontacha cumarsáide agus idirphearsanta.
 • Scileanna maithe réiteach fadhbanna.
 • Ceadúnas Iomlán Tiomána.
 • Bheadh Teastas Ardteiste nó a chomhionann go maith ach níl sé riachtanach.

 

Tuarastal: €26,000.00 in aghaidh na bliana. Athbhreathnaítear ar tuarastal agus riachtanais an phoist tar éis promhadh 6 mhí, arís ag 12 mhí agus ansin go bliaintiúil de réir próiseas bainistíochta an chomhlacht agus feidhmíocht an ghnó.

 

Buntáistí:

 • Tuarastal iomaíoch.
 • Rochtain éasca – 25 nóim ó Chnoc na Cathrach.
 • Ról buan.
 • Plean pinsin comhlachta (síntiús 3% ón gcomhlacht).
 • Críochnú luath Dé hAoine.
 • Árachas ‘bás le linn seirbhíse’/saoil.
 • 20 lá saoire bhliantúil.
 • Imeachtaí/tionscnaimh folláine agus foirne.
 • Oiliúint agus forbairt.
 • Cuirfear éadaí oibre ar fáil.
 • Páirceáil & ceaintín ar an láthair.
Translate »