Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Inverin, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

Test Technician / Teicneoir Tástála

Be part of an innovative and progressive company in the West!

CTL Tastail Teo. currently has a vacancy for a Test Technician. The successful candidate will be responsible for preparing specimens, performing tests, and generating test results. Previous experience in mechanical testing or laboratory work would be advantageous however not essential. Experience with Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) is needed.

Please submit your own C.V. format, as Indeed CV formats are not accepted.  Unfortunately, we cannot respond to all CVs received, we will regret all short-listed candidates from interviews only.  All our job descriptions are available in full in both English and Irish on http://compositestestinglab.com where you will also find out more information about our business.

 

The role will involve:

 • Development of test methods and operating procedures
 • Performing tests
 • Preparing test specimens
 • Evaluation & Analysis of test results
 • Generating test reports
 • Participation in Accreditation and Customer Audits

Requirements:

 • Full Driver’s License
 • A technical mindset and hands on approach is required.
 • Excellent attention to detail is required.
 • Leaving certificate or equivalent.
 • Positive can-do attitude

The prospective candidate must be able to demonstrate a professional approach, be self-motivated, a good team-worker and communicator, and will be enthusiastic and willing to update their skill-set in the company’s core business areas.

 

Apply with detailed CV:
Michael Walls, Technical Manager,  CTL Tastail Teo., Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Indreabhán, Co. Galway

Or email: Please send your CV into HR@Eirecomposites.com for consideration.

For further information please contact Hilda O’Grady, HR Lead @ 091 505436

 

Benefits:

 • Competitive salary based on experience.
 • Company pension plan.
 • Easily accessible – 25 mins from Knocknacarra.
 • On-site parking & Canteen.
 • Work wear provided.
 • Wellness and Team events/initiatives.
 • Training & Development plan.
 

Bí páirteach i gcuideachta nuálach agus forásach san Iarthar!

Tá folúntas faoi láthair ag CTL Tástáil Teo. do Theicneoir Tástála. Beidh an t-iarrthóir a roghnófar freagrach as eiseamail a ullmhú, tástálacha a dhéanamh, agus torthaí tástála a ghiniúint. Cé nach bhfuil sé bunriachtanach, bheadh sé ina bhuntáiste dá mbeadh taithí roimh ré ag an iarrthóir i dtástáil mheicniúil nó in obair shaotharlainne. Ní mór taithí a bheith ag an iarrthóir ar Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

 

Áirithe sa ról beidh:

 • Modhanna tástála agus nósanna imeachta oibríochta a fhorbairt
 • Tástálacha a dhéanamh
 • Eiseamail thástála a ullmhú
 • Meastóireacht & Anailís ar thorthaí tástála
 • Tuarascálacha tástála a ghiniúint
 • Páirt a ghlacadh i gCreidiúnú agus in Iniúchtaí Custaiméirí

Riachtanais:

 • Ceadúnas Iomlán Tiomána
 • Teastóidh meon aigne teicniúil agus cur chuige teagmhálach.
 • Caithfear a bheith cruinn beacht le gach mionsonra.
 • Teastas Ardteiste nó a chomhionann.
 • Dearcadh an-dearfach

Caithfidh an t-iarrthóir ionchasach a bheith in ann cur chuige gairmiúil a léiriú, a bheith féinspreagtha, go maith mar bhall foirne agus mar chumarsáidí, a bheith fonnmhar agus sásta a riar scileanna a nuashonrú i réimsí lárnacha gnó na cuideachta.

 

Seol d’iarratas agus CV mionsonraithe chuig:
Michael Walls, Bainisteoir Teicniúil,  CTL Tastail Teo., Eastát Tionsclaíoch an Údaráis, An Choill Rua, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

Nó ar ríomhphost: Seol do CV chuig HR@Eirecomposites.com lena mheas.

Chun breis eolais a fháil, déan teagmháil le Hilda O’Grady, Ceannasaí HR @ 091 505436

Cineál Poist: Lánaimseartha, Buan

 

Buntáistí:

 • Tuarastal iomaíoch ag bunaithe ar thaithí
 • Plean pinsin cuideachta
 • Rochtain éasca – 25 nóim ó Chnoc na Cathrach
 • Páirceáil & Ceaintín ar an láthair
 • Cuirfear éadaí oibre ar fáil
 • Imeachtaí/tionscnaimh Folláine agus Foirne
 • Oiliúint
Translate »