Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Inverin, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

CNC Machinist

                                                                   Be part of an innovative and progressive company in the West!

ÉireComposites is an innovative design, manufacturing, and testing company, involved in lightweight, high-performance fibre-reinforced composite materials, with an international blue-chip customer base of over 70 companies in the aerospace, renewable energy, and automotive sectors. ÉireComposites (www.ÉireComposites.com) has established accredited aerospace composites manufacturing and testing facilities in Galway, Ireland and has significant intellectual property in manufacturing and tooling for composite materials.

 

A vacancy now exists for a CNC Machinist (evening shift) to join the Production and Engineering team in ÉireComposites. This role will report to the CNC Operations Manager. Due to the nature of EireComposites’ blue-chip client-base, and affinity towards working with innovative companies, the selected candidate will have the opportunity to work on ground-breaking technologies. This role would suit a highly competent machinist that is looking for a challenging but exciting role in machining composites for the aerospace and renewable energy industries. Specific machining of composites experience is not a pre-requisite for this role.

 

Responsibilities (will include but are not limited to):

 • Responsible for manufacture of both series production and custom prototypes for the aerospace and renewables sectors.
 • Manufacturing of cutting-edge composite parts, working to tight deadlines machining highly complex 3D components as well as special purpose jigs and fixtures.
 • Implementation of process control and quality management systems.
 • Working as part of the engineering and production teams to plan and deliver projects.

Competencies:

 • Self-motivated and willing to work on own initiative.
 • Effective team member and contributes to their own team and cross functionally.
 • Strong communication, interpersonal, organizational skills.
 • Comfortable in managing competing priorities.
 • High levels of motivation and ambition.

Requirements:

 • Be time served in a relevant technical or engineering discipline, to a minimum of FETAC Level 6.
 • Have at least 3 years previous experience on CNC milling machines.
 • Previous experience with working to tight tolerances.
 • Be highly proficient with engineering drawings.
 • Good general technical skills and a willingness to learn new skills.
 • Willingness to work evening shift

Please submit your own C.V. format.  Unfortunately, we cannot respond to all CVs received due to high volumes. However, we will respond to candidates who attend for interview and provide feedback if requested.   Please submit your CV to hr@eirecomposites.com.

 

Benefits:

 • Competitive Salary depending on qualifications and experience.
 • Easily accessible – 25 mins from Knocknacarra.
 • Permanent role.
 • Early finish on Fridays.
 • Death in service/life assurance.
 • Wellness and team events/initiatives.
 • Training & development.
 • Career development.
 • On-site parking & canteen.

Meaisíneoir CNC

 

Bí páirteach i gcuideachta nuálach agus forásach san Iarthar!

Cuideachta nuálach deartha, déantúsaíochta agus tástála is ea ÉireComposites atá lonnaithe i gConamara agus ag plé le hábhair chomhchodacha éadroma, ardfheidhmíochta, shnáithín-threisithe. Tá bonn ardchaighdeáin custaiméirí idirnáisiúnta acu de bhreis agus 70 cuideachta sna hearnálacha aeraspáis, fuinnimh in-athnuaite agus uathghluaisneacha. Tá saoráidí creidiúnaithe aeraspáis, déantúsaíochta agus tástála bunaithe ag ÉireComposites i nGaillimh, Éire, agus tá maoin intleachtúil shuntasach acu i ndéantúsaíocht agus in uirlisiú d’ábhair chomhchodacha.

Tá folúntas ann anois do Mheaisíneoir CNC (seal tráthnóna) ar an bhFoireann Táirgeachta agus Innealtóireachta in ÉireComposites. Beidh an ról seo ag tuairisciú go díreach chuig an mBainisteoir Oibríochtaí CNC. Tá sé de nós ag ÉireComposites bheith ag obair le comhlachtáí nuálacha, agus tá bonn ardchaighdeáin custaiméirí idirnáisiúnta againn, dá bhrí sin beidh deis ag an iarrthóir bheith ag obair ar theicneolaíochtaí úrnua. Bheadh an ról seo feiliúnach do mheaisíneoir inniúil atá ar thóir post atá dúshlánach ach spreagúil i mheaisíniú chomhchodacha do na hearnálacha aeraspáis agus fuinnimh in-athnuaite. Níl taithí sa mheaisíniú comchodach de dhíth don ról seo.

 

Áirithe ar na freagrachtaí tá:

 • Déantúsaíocht táirgeadh sraithe agus fréamhshamhlacha saincheaptha do na hearnálacha aeraspáis agus fuinnimh in-athnuaite.
 • Déantúsaíocht páirteanna comchodacha, ag meaisíniú comhbhaill casta tríthoiseacha le spriochdhátaí dochta, mar aon le díreoga agus suiteacha d’aidhmeanna speisialta.
 • Córais rialaithe próisis agus bainistiú caighdeána a chur i gcrích.
 • Oibriú mar chuid de na foirne innealtóireachta agus táirgeachta ar thionscnaimh.

 

Inniúlachtaí:

 • Féinspreagtha, uaillmhianach agus sásta oibriú dá stuaim féin.
 • Éifeachtach mar bhall foirne, ag glacadh páirt ina bhfoireann féin agus go trasfheidhmeach.
 • Scileanna láidre cumarsáide, idirphearsanta agus eagraíochta.
 • Compordach ag bainistiú tosaíochta iomaíocha.

 

Riachtanais:

 • Am caite i ndisciplín theicniúil nó innealtóireachta atá ábharthach, ag leibhéal FETAC 6 nó níos airde.
 • Taithí de ar a laghad 3 bliana le mheaisíní muileála CNC.
 • Taithí ar obair go lámhaltais teanna.
 • An-oilte i líníochtaí innealtóireachta.
 • Caithfear a bheith sásta scileanna nua a fhoghlaim.
 • Scileanna ginearálta maithe teicniúla.
 • Caithfear a bheith in ann an seal tráthnóna a dhéanamh.

Seol isteach do leagan féin de do CV chuig hr@eirecomposites.com.   Faraor, ní féidir linn chuile CV a fhreagairt, ach freagrófar chuile iarrthóir a théann faoi agallamh agus tabharfar aiseolas dóibh má iarrtar. Tá cur síos ar chuile post atá againn le fail i nGaeilge agus i mBéarla ar www.eirecomposites.com, áit gur féidir níos mó eolas a fháil faoinár gcomhlacht freisin.  

 

Buntáistí:

 • Rochtain éasca – 25 nóim ó Chnoc na Cathrach
 • Ról buan
 • Críochnú luath Dé hAoine
 • Páirceáil & Ceaintín ar an láthair
 • Imeachtaí/tionscnaimh folláine agus foirne
 • Oiliúint agus forbairt
 • Forbairt gairme
 • Árachas ‘bás le linn seirbhíse’/saoil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »