Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Indreabhán, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

ÉireComposites Teo. announced that it has been awarded a total of €1.9 million in Research and Development contracts from the European Space Agency, aimed at producing new lightweight composite technologies for future space launcher and satellite structures.

These contracts will create 3 new graduate engineering positions at the company – which is supported by Údarás Na Gaeltachta – and support 7 more engineering and technician positions. The company already employs 55 people in a state of the art facility for lightweight aerospace and renewable energy products in Indreabhán, Co. Galway.

Announcing the contracts today at the company’s Galway headquarters, Minister for Enterprise, Trade and Innovation, Batt O’Keefe, T.D. said; “ÉireComposites Teoranta are to be congratulated on their success in winning these ESA contracts. This company is an excellent example of how small Irish companies, with a rural base, can succeed in highly competitive markets, by employing the right skills and concentrating on highly innovative technology.”

Responding to the Minister’s comments, ÉireComposites Joint Managing Director, Dr. Conchúr Ó Brádaigh said; “Winning ESA contracts is an important factor in developing our company’s technical capabilities and will position the company to grow in both the space and aerospace market. With the support of Enterprise Ireland and Údarás Na Gaeltachta, we are looking forward to developing EireComposites into one of Europe’s leading firms in the commercial space and aerospace markets”

Welcoming the announcement, Pádraig Ó hAoláin CEO of Údarás na Gaeltachta, said that it is vital that Gaeltacht-based companies have access to state-of-the-art Research and Development facilities that allow them compete on a global scale. This venture is a good example of enhanced collaboration between development agencies which ensures that client-companies are given the best opportunities available.

ÉireComposites’ technology is in the design and processing of advanced lightweight composite materials that can be applied in a range of applications including aircraft, wind turbines, automotive and spacecraft. The ESA contracts will enable the company to develop these lightweight materials that can withstand the extreme environment of space flight, including extreme temperatures, pressures and turbulence, at the same time reducing the spacecraft weight and the launch costs.

 

 

€1.9 milliún bronnta ag an ESA (Gníomhaireacht Spáis na hEorpa) ar ÉireComposites i gConarthaí Taighde agus Forbartha

Fógairt á dhéanamh ag an Aire Batt O’Keefe in Indreabhán, Co. na Gaillimhe

Tá sé fógartha ag ÉireComposites Teo, comhlacht as Gaeltacht na Gaillimhe, inniu go bhfuil €1.9 milliún bronnta ag Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (European Space Agency) ar an gcomhlacht i gconarthaí Taighde agus Forbartha, chun teicneolaíochtaí ilchodach éadrom a tháirgeadh do lainseálaí spáis agus struchtúir satailíte todhchaíoch.

Cruthóidh na conarthaí seo trí phost nua sa chomhlacht – atá ag fáil cúnamh ó Údarás na Gaeltachta – do chéimithe innealtóireachta, agus tacóidh siad le seacht bpost eile idir innealtóirí agus teicneoirí. Tá 55 duine fostaithe sa chomhlacht cheana féin in áis ardtheicneolaíochta ina ndéantar táirgí éadrom aeraspáis agus fuinnimh in-athnuaite in Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

Ag fógairt na gconarthaí inniu ag ceanncheathrú an chomhlachta, dúirt an tAire Fiontar, Trádála agus Nuálaíochta, Batt O’Keefe, T.D., “Tá comhghairdeas le déanamh le hÉireComposites Teoranta as ucht gur éirigh leo na conarthaí seo a fháil ó Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa. Is dea-shampla é an comhlacht seo ar conas gur féidir le comhlachtaí beaga, atá lonnaithe i gceantar tuaithe, a bheith rathúil i margaí atá thar a bheith iomaíoch, trí na scileanna ceart a fhostú agus díriú ar theicneolaíocht atá thar a bheith nuálach”.

Ag labhairt dó ag an ócáid, dúirt An Dr. Conchúr Ó Brádaigh, duine de Bhainisteoirí Stiúrtha ÉireComposites, “Is gné an-tábhachtach i bhforbairt acmhainní teicniúla an chomhlachta iad na conarthaí seo a bheith buaite againn agus ligfidh sé don chomhlacht fás sna margaí spáis agus aeraspáis. Le tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann agus Údarás na Gaeltachta, táimid ag tnúth le hÉireComposites a fhorbairt ionas go mbeidh sé ar cheann de na comhlachtaí is mó a bheidh chun cinn sna margaí tráchtála spáis agus aeraspáis”.

Ag cur fáilte roimh an fhógairt, dúirt Pádraig Ó hAoláin, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, go bhfuil sé riachtanach go mbeidh rochtain ag comhlachtaí atá bunaithe sa Ghaeltacht ar áiseanna taighde agus forbartha den scoth a ligfidh dóibh a bheith iomaíoch go domhanda. Is sampla maith é an fiontar seo ar dhlúth chomhoibriú idir na gníomhaireachtaí forbartha, a chinntíonn go gcuirtear na deiseanna is fearr atá ar fáil do chliant-chomhlachtaí.

Tá teicneolaíocht Éirecomposites bunaithe ar dhearadh agus ar phróiseáil ábhair ilchodach éadrom gur féidir a úsáid ar bhealaí éagsúla ar a n-áirítear aerárthach, tuirbíní gaoithe, automotive agus spásárthach. Mar thoradh ar chonarthaí Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa, beidh ar chumas an chomhlachta na hábhair éadrom seo a fhorbairt a bheidh ábalta timpeallacht foircneach spáseitilt a sheasamh, ar a n-áirítear teocht fhoircneach, brúnna agus suaiteacht, agus ag an am céanna ag laghdú meachán an spásárthaigh agus costais lainseála.

Translate »