Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Inverin, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

Manufacturing Operator

                                                                                              We are hiring multiple positions

                     

                                                                Be part of an innovative and progressive company in the West!

 

ÉireComposites is an innovative design, manufacturing and testing company, involved in lightweight, high-performance fibre-reinforced composite materials, with an international blue-chip customer base of over 70 companies in the aerospace, renewable energy, and automotive sectors. ÉireComposites (www.ÉireComposites.com) has established accredited aerospace composites manufacturing and testing facilities in Galway, Ireland and has significant intellectual property in manufacturing and tooling for composite materials.

We are seeking to hire a manufacturing operator who will be responsible for manufacturing work relating to the renewable energy and marine sectors. Experience in woodwork, metalwork, machining, or a related field is an advantage. The prospective candidate must be able to demonstrate a professional approach, be self-motivated, a good team-worker and communicator, and will be enthusiastic and willing to update their skill set in the company’s core business area.

 

Responsibilities include:

 • Follow detailed assembly instructions, processes, and procedures to correctly assemble composite parts
 • Report problems with quality, processes, equipment, or materials to the Production Supervisor
 • Complete routine tasks with minimal supervision
 • Maintain a clean and organized work area to facilitate manufacturing functions.
 • Work in a cleanroom environment
 • Other duties as assigned by the Production Supervisor

Requirements:

 • Full Driver’s License
 • Excellent manual dexterity i.e., experience in carpentry/crafts
 • Work experience in a manufacturing team environment is preferred.
 • Excellent attention to detail is required.
 • Individual will be required to be mobile, with frequent standing, bending, reaching grasping, stooping and walking
 • Leaving certificate or equivalent.
 • Positive can-do attitude

The prospective candidate must be able to demonstrate a professional approach, self-motivation in completing assigned tasks, and must be willing to update their skillset in the company’s core business areas.

Please submit your CV to hr@eirecomposites.com

Salary: From €24,000.00 per year

Benefits:

 • Easliy Accessible – 25 mins from Knocknacarra
 • On-site parking & Canteen
 • Work wear provided
 • Wellness and Team events/initiatives
 • Training
 • Death in service/life assurance.
 • Pension / PRSA deductions.

Oibritheoir DéantúsaíochtaTá muid ag earcú do phoist iolracha

Bí páirteach i gcuideachta nuálach agus forásach san Iarthar!

Cuideachta nuálach deartha, déantúsaíochta agus tástála is ea ÉireComposites atá lonnaithe i gConamara agus ag plé le hábhair chomhchodacha éadroma, ardfheidhmíochta, shnáithín-threisithe, agus bonn ardchaighdeáin custaiméirí idirnáisiúnta acu de bhreis agus 70 cuideachta sna hearnálacha aeraspáis, fuinnimh in-athnuaite agus uathghluaisneacha.  Tá saoráidí creidiúnaithe aeraspáis déantúsaíochta agus tástála bunaithe ag ÉireComposites i nGaillimh, Éire, agus tá maoin intleachtúil shuntasach acu i ndéantúsaíocht agus in uirlisiú d’ábhair chomhchodacha.  Níl obair ó chian ar fáil don phost seo.

Seol do litir mhínithe agus do CV chuig hr@eirecomposites.com

Áirithe ar na freagrachtaí tá:

 • Treoracha, próisis agus nósanna imeachta sonracha maidir le cóimeáil a leanacht chun páirteanna comhchodacha a chur le chéile mar is ceart
 • Tuairisc a thabhairt don Maoirseoir Táirgthe faoi fhadhbanna le caighdeán, próisis, trealamh nó ábhair
 • Gnáth-thascanna a chur i gcrích gan mórán maoirseachta
 • Spás oibre glan agus eagraithe a choinneáil chun freastal ar fheidhmeanna táirgeachta.
 • Oibriú i dtimpeallacht seomra íonghlan
 • Dualgais eile de réir mar a shocróidh an Maoirseoir Táirgthe

Riachtanais:

 • Ceadúnas Iomlán Tiomána
 • Deaslámhacht den scoth, i.e. taithí ar shiúinéireacht/ceardaíocht/gruagaireacht.
 • B’fhearr go mbeadh taithí oibre ag an duine i dtimpeallacht déantúsaíochta foirne.
 • Caithfear a bheith cruinn beacht le gach mionsonra.
 • Caithfidh an té a roghnófar a bheith luaineach, agus a bheith in ann seasamh, lúbadh, síneadh, breith ar rudaí, cromadh síos agus siúl go minic
 • Teastas Ardteiste nó a chomhionann.
 • Dearcadh an-dearfach

Caithfidh an t-iarrthóir ionchasach a bheith in ann cur chuige gairmiúil a léiriú, a bheith féinspreagtha i gcomhlíonadh tascanna ainmnithe, agus a bheith sásta a dtacar scileanna a nuashonrú i réimsí lárnacha gnó na cuideachta de réir mar a bheidh ag teastáil.

Tuarastal: Ó €24,000.00 sa bhliain

Buntáistí:

 • Rochtain éasca – 25 nóim ó Chnoc na Cathrach
 • Páirceáil & Ceaintín ar an láthair
 • Cuirfear éadaí oibre ar fáil
 • Imeachtaí/tionscnaimh Folláine agus Foirne
 • Oiliúint
 • Árachas ‘bás le linn seirbhíse’/saoil.
 • Asbhaintí Pinsin / PRSA.
Translate »