Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Indreabhán, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

Manufacturing Technician

Be part of an innovative and progressive company in the West!

ÉireComposites is a small and dynamic company based in Inverin. ÉireComposites is involved in innovative design, manufacturing and testing using lightweight, high-performance fibre-reinforced composite materials.  We make composite parts and products for a range of sectors ranging from renewable energy, sports, marine to automotive sectors.

This role would suit a candidate who wants to work locally in Connemara in a friendly environment that is both supportive and friendly. Why not apply today to see where your career could take you. Highly trained employees are ready to share their knowledge and help you get started in your new role.  We are seeking to hire a manufacturing technician who will be responsible for manufacturing work relating to the renewable energy and marine sectors.

 

Main Duties include:

 • Manufacturing of wooden moulds and fixtures.
 • Manufacture of steel frames.
 • Manufacture of composite laminates.
 • To support across all departments with the analysis of material samples.
 • Working knowledge of boats and the marine industry.
 • Ad hoc duties that may arise.

 

Skills / Competencies:

 • Trade qualification in carpentry or other trade qualification.
 • Experience in construction, setting out, fitting, or finishing.
 • Experience working in a manufacturing environment.
 • Knowledge of various tooling and testing equipment.
 • Ability to work as part of a team or on own initiative.
 • General problem-solving ability.
 • Ability to read drawings.

 

Core Job Requirements:

 • Must be able to demonstrate a positive can-do attitude, attention to detail, good problem solving and self-motivation in completing assigned tasks.
 • Work experience in a manufacturing team environment is preferred although not essential.
 • Individual will be required to be mobile, with frequent standing, bending, reaching grasping, stooping and walking are requirements for role.
 • Excellent manual dexterity i.e., experience in carpentry/crafts/hairdresser/making things with your hands is preferable although not essential.
 • Full European/Irish Driver’s License is required.
 • Proficiency in the English language is required and good communication skills.
 • Leaving certificate or equivalent is preferred although not essential.

This job description is intended as a summary of the primary responsibilities and qualifications for this position. The job description is not intended as inclusive of all duties an individual in this position might be asked to perform or that may be required to do either now or in the future.

 

Please submit your own C.V. format.  Unfortunately, we cannot respond to all CVs received due to volumes. However, we will respond to candidates who attend for interview and provide feedback if requested.  All our job descriptions are available in full in both English and Irish on www.eirecomposites.com, where you will also find out more information and learn about our business.  Please submit your CV to hr@eirecomposites.com.   Please feel free to give us a call if you have any questions on 091 – 505430.

 

Benefits:

 • Competitive Salary.
 • Easily accessible – 25 mins from Knocknacarra,
 • Permanent role.
 • Company Pension plan.
 • Early finish on a Friday.
 • Death in service/life assurance.
 • Twenty days annual leave.
 • Wellness and team events/initiatives.
 • Training & development.
 • Work wear provided.
 • On-site parking & canteen.

Teicneoir Déantúsaíochta

Bí mar pháirt de comhlacht nuálach agus forásach san Iarthar!

Is comhlacht bheag, idirghníomhach í ÉireComposites atá lonnaithe in Indreabhán. Tá baint ag ÉireComposites le dearadh nuálach, déantúsaíocht, agus tástáil, ag úsáid ábhair snáithín-threisithe chomhchodacha, atá éadrom agus ard-fheidhmeach. Déanann muid páirteanna agus táirgí chomhchodacha do tionscai cosúil le fuinneamh in-athnuaite, spóirt, tionscal na mara agus an tionscal uathghluaisneach.

D’fheileadh an ról seo iarrthóir atá ag lorg oibre go háitiúil i gConamara, I dtimpeallacht cairdiúil agus tacúil. Cén fáth nach gcuirfeá iarratas isteach inniu le feiceáil cá bhféadfadh do slí gairme dul? Tá fostaithe oilte réidh chun eolas a roinnt agus cuidiú leat tús a chur le do ról nua. Tá muid ag iarraidh teicneoir déantúsaíochta a earcú a bheidh freagrach as obair déantúsaíochta bainteach leis an tionscal fuinneamh in-athnuaite agus tionscal na mara.

 

Príomhdhualgaisí:

 • Táirgeadh múnlaí agus daingneáin adhmaid
 • Táirgeadh frámaí cruach
 • Táirgeadh lannán comhábhar
 • Tacaíocht a thabhairt ar fud na rannóga go léir le h-anailís ar shamplaí d’ábhair.
 • Buneolas ar bháid agus ar thionscal na mara
 • D’fhéadfadh go mbeadh gá le dualgaisí ad hoc ó am go Chéile.

 

Scileanna / Inniúlachtaí

 • Cáilíocht trádála sa tsiúinéireacht
 • Taithí ar fhoirgníocht, leagan amach, feistiú, nó críochnú
 • Taithí ar oibriú i dtimpeallacht thionsclaíoch
 • Eolas ar threalamh éagsúla uirlisithe agus tástála
 • Bheith in ann oibriú mar chuid d’fhoireann agus ar do chonlán féin
 • Cumas ginearálta i réiteach fadhbanna
 • Bheith in ann líníochtaí a léamh

Bunriachtanais Poist

 • Caithfear bheith in ann cur-chuige dearfach a léiriú, bheith cruinn beacht le gach mionsonra, scileanna maithe réiteach fadhbanna a thaispeáint, agus bheith féin-spreagtha ag cur tascanna i gcrích.
 • Is fearr taithí oibre i dtimpeallacht déantúsaíochta ach níl sé riachtanach.
 • Deaslámhacht láimhe den scoth, m.sh. taithí sa tsiúinéireacht, sa gceardaíocht, sa ngruaigeadóireacht nó i ndéantúsaíocht earraí de láimh.
 • Caithfidh an duine bheith in ann bogadh thart go h-éasca, le seasamh, lúbadh, síneadh, cromadh agus siúil thart le déanamh go minic.
 • Tá ceadúnas iomlán tiomána Eorpach/Éireannach de dhíth.
 • Tá oilteacht i dteanga an Bhéarla ag teastáil i dteannta le scileanna maithe cumarsáide.
 • Bheadh teastas Ardteiste nó a chomhionann mar bhuntáiste ach níl sé riachtanach.

Níl sa gcur síos posta seo ach achoimre ar na príomhdhualgaisí agus cáilíochtaí don ról. Ní chlúdaíonn sé chuile ní beo a bhféadfadh an duine bheith freagrach as anois nó sa todhcaí.

Seol isteach do leagan féin de do CV chuig hr@eirecomposites.com. Faraor, ní féidir linn chuile CV a fhreagairt, ach freagrófar chuile iarrthóir a théann faoi agallamh agus tabharfar aiseolas dóibh má iarrtar. Tá cur síos ar chuile post atá againn le fáil i nGaeilge agus i mBéarla ar www.eirecomposites.com, áit gur féidir níos mó eolas a fháil faoinár gcomhlacht freisin. Má tá aon cheist agat ná bíodh aon mhoill ort dul i dteagmháil linn ar 091505430.

 

Buntáistí:

 • Tuarastal iomaíoch
 • Rochtain éasca – 25 nóim ó Chnoc na Cathrach
 • Ról buan
 • Plean pinsine comhlachta
 • Críochnú luath ar an Aoine
 • Árachas ‘bás le linn seirbhíse’/saoil
 • 20 lá saoire in aghaidh na bliana
 • Imeachtaí/tionscnaimh Folláine agus Foirne
 • Oiliúnt agus forbairt
 • Páirceáil & Ceaintín ar an láthair
 • Cuirfear éadaí oibre ar fáil.

 

Translate »