Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Indreabhán, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

ÉireComposites sa Sraith 'Spotlight' de chuid MIIN

Labhair Micheal Ó Conghaile le Marine Ireland Industry Network (MIIN) le déanaí faoi ÉireComposites mar chuid den sraith MIINMemberSpotlight. Tá Micheál ag obair linn ar feadh dhá bhliain anois, agus is innealtóir mara agus tionscadail cáilithe é. Tá na blianta taithí aige san innealtóireacht, agus déanann sé obair den chéad scoth linn mar Innealtóir Tionscadail agus mar Cheannaire Foirne. Is iontach an t-ionadaí é d’ÉireComposites, mhínigh sé príomhaidhm an chomhlacht go cruinn agus go gonta sa bhfíseán, atá le feiceáil thíos.

Phléigh sé an obair atá ar siúl againn i dtionscal na mara, mar aon leis na deiseanna agus na bacanna is mó atá roimh an tionscail amach anseo. Dar leis, “an deis is mó atá le fáil … ná go mbeadh fuinnimh in-athnuaithe go luath thar timpeall chóstaí na hÉireann”. Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha amach i bpleananna náisiúnta agus idirnáisiúnta maidir le fuinneamh in-athnuaite, agus tá ÉireComposites ag obair ar réimse leathan tionscadail T&F a chabhróidh iad a bhaint amach. Is féidir foghlaim faoinár tionscadail is nua ag https://www.eirecomposites.com/news/.

Míle buíochas don bhfoireann as MIIN a bhuail amach againn chun an mír a thaifid, tá sibh le moladh. Mar fostóir dátheangach, tá muid bródúil bheith mar bhaill de líonra a chuireann an Ghaeilge chun cinn. 

Féach ar an bhfíseán iomlán thíos!

ÉireComposites Features in MIIN's Spotlight Series

Micheál Ó Conghaile recently spoke to the Marine Ireland Industry Network (MIIN)  about ÉireComposites for their MIINMemberSpotlight series. Micheál is working with us for over two years now, and is a qualified marine and project engineer. He has years of experience in engineering, and does excellent work with us as a Project Engineer and Team Lead. He is a great representative for ÉireComposites, explaining our primary aim as a company accurately and succinctly in the video, linked below.

He discussed the work we are doing in the marine industry, as well as the biggest opportunities and constraints for the industry in the near future. He believes renewable energy will soon be generated all around the coast of Ireland. There are some very ambitious targets laid out in national and international plans regarding this sector, and we are working on a range of R&D projects that will help achieve them. You can learn all about our newest projects at https://www.eirecomposites.com/news/.

Many thanks to the wonderful team from MIIN that called out to us to film the piece. As a bilingual employer, we’re proud to be a member of a network promoting the Irish language.

Check out the video in full below! A translated transcript is available on https://marine-ireland.ie/node/1368.

Translate »