Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Inverin, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

Spray Painter/Finisher

Be part of an innovative and progressive company in the West!  Bí páirteach i gcuideachta nuálach agus forásach san Iarthar!

 

ÉireComposites is an innovative design, manufacturing and testing company, involved in lightweight, high-performance fibre-reinforced composite materials, with an international blue-chip customer base of over 70 companies in the aerospace, renewable energy, and automotive sectors. ÉireComposites (www.ÉireComposites.com) has established accredited aerospace composites manufacturing and testing facilities in Galway, Ireland and has significant intellectual property in manufacturing and tooling for composite materials.

 

We are seeking to hire a Spray Painter/Finisher who will be responsible for manufacturing work relating to the renewable energy and marine sectors. The prospective candidate must have at least 2 years’ experience in filling sanding and finishing, able to demonstrate a professional approach, be self-motivated, a good team-worker and communicator.

 

Please submit your own C.V. format, as indeed CV formats are not accepted.  Unfortunately, we cannot respond to all CVs received, we will regret all short-listed candidates from interviews only.  All our job descriptions are available in full in both English and Irish on www.eirecomposites.com, where you will also find out more information about our business.

 

Main Duties include:

 • Application of filler, sanding, spray painting, polishing
 • Manufacturing of patterns, moulds, and parts
 • Manufacture of composite laminates
 • Ad hoc duties that may arise


Skills / Competencies

 • Full Driving License
 • Have received training in spray painting, filling, sanding
 • Knowledge of chemical safety.
 • Enthusiastic and willing to update their skill set in the company’s core business area

 

 

Benefits:

 • Easily accessible – 25 mins from Knocknacarra
 • On-site parking & Canteen
 • Work Wear provided
 • Wellness and Team events/initiatives
 • Training
 • Death in service/life assurance.
 • Pension / PRSA deductions.

 

Péintéir / Críochnaitheoir Spraeála

 

Bí páirteach i gcuideachta nuálach agus forásach san Iarthar!

 

Cuideachta nuálach deartha, déantúsaíochta agus tástála is ea ÉireComposites atá ag plé le hábhair chomhchodacha éadroma, ardfheidhmíochta, snáithín-threisithe, agus bonn ardchaighdeáin custaiméirí idirnáisiúnta acu de bhreis agus 70 cuideachta sna hearnálacha aeraspáis, fuinnimh in-athnuaite agus uathghluaisneacha. Tá saoráidí creidiúnaithe aeraspáis déantúsaíochta agus tástála bunaithe ag ÉireComposites (www.ÉireComposites.com) i nGaillimh, Éire, agus tá maoin intleachtúil shuntasach acu i ndéantúsaíocht agus in uirlisiú d’ábhair chomhchodacha.

 

Tá muid ag iarradh Péintéir / Críochnaitheoir Spraeála a earcú le bheith freagrach as obair dhéantúsaíochta a bhaineann leis na hearnálacha fuinnimh in-athnuaite agus mara. Caithfidh an t-iarrthóir ionchasach taithí 2 bhliain ar a laghad a bheith acu ag líonadh agus ag críochnú, a bheith in ann cur chuige gairmiúil a léiriú, a bheith féinspreagtha, go maith mar oibrí foirne agus i mbun caidrimh.

 

Áirithe ar na Príomhdhualgais tá:

 • Líonadh, greanadh, spraephéinteáil agus snasú
 • Táirgeadh patrúin, múnlaí agus páirteanna
 • Táirgeadh lannán comhábhar
 • D’fhéadfadh go mbeadh gá le dualgais ad hoc ó am go chéile


Scileanna / Inniúlachtaí

 • Ceadúnas Iomlán Tiomána
 • Oiliúint a bheith faighte i spraephéinteáil, líonadh agus greanáil
 • Eolas faoi shábháilteacht ceimiceáin.
 • A bheith díograiseach agus sásta a dtacar sainscileanna a nuashonrú i réimse lárnach gnó na cuideachta

 

Buntáistí:

 • Rochtain éasca – 25 nóim ó Chnoc na Cathrach
 • Páirceáil & Ceaintín ar an láthair
 • Cuirfear Éadaí Oibre ar fáil
 • Imeachtaí/tionscnaimh Folláine agus Foirne
 • Oiliúint
 • Árachas ‘bás le linn seirbhíse’/saoil.
 • Asbhaintí Pinsin / PRSA.

Chun iarratas a dhéanamh, seol do litir mhínithe agus d’fhormáid CV féin chuig hr@eirecomposites.com (OR), mar go deimhin ní ghlactar le formáid CV réamhdhéanta.

 

Translate »